Chi tiết tin - Xã A Dơi - Hướng Hóa

Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

20:10, Thứ Bảy, 9-7-2022

Triển khai các biên pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thực hiện Công văn số 481/UBND-VP ngày 28/4/2020 của UBND huyện Hướng Hóa

Tải về

Nguồn tin: Văn phòng UBND xã A Dơi

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh