Chi tiết tin - Xã A Dơi - Hướng Hóa

Xã A Dơi tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020

20:25, Thứ Bảy, 9-7-2022

Ngày 24/02/2020, CĐCS xã A Dơi phối hợp với UBND xã tổ chức Hội nghị CBCC năm 2020. Đến dự chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Hồ Văn Ngoai; BT. Đảng ủy, CT. HĐND xã; đ/c Hồ Xa Cách, PBT. Đảng ủy; CT.UBND xã và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cấp xã; với hơn 34/36 đoàn viên công đoàn tham gia.

Đ/c Hồ Xa Cách, CT. UBND xã; Đ/c Hồ Thị Heeng, PCT. HĐND xã, CT. CĐCS xã đồng chủ trì Hội nghị

Thực hiện hướng dẫn 07/HD-LĐLĐ ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Liên đoàn Lao động huyện Hướng Hóa về tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức đối với cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
Theo Kế hoạch số 03/KH-CĐCS ngày  05/02/2020 về việc tổ chức hội nghị đầu năm 2020 của Công đoàn cơ sở xã A Dơi:
Ngày 24/02/2020, CĐCS xã A Dơi phối hợp với UBND xã tổ chức Hội nghị CBCC năm 2020. Được sự nhất trí của Thường vụ Đảng ủy xã. Hôm nay,  Ủy ban nhân dân xã A Dơi phối hợp Công đoàn cơ sở xã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 để tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và xây dựng chương trình hành động, đăng ký giao ước thi đua năm 2020.
Qua nghe Báo cáo Hội nghị về công tác hoạt động, phát động các phong trào, Đoàn viên công đoàn xã quan tâm thảo luận sôi nổi và góp ý xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn, của UBND xã; góp ý xây dựng Khuôn viên UBND, Cải tạo, hoặc xây dựng mới Nhà vệ sinh cơ quan, kiện toàn lại bộ phận Một cửa; triển khai thu phí, lệ phí và một số nội dung quan trọng khác.
Hội nghị đã nghe đ/c Hồ Xa Cách, CT. UBND xã trả lời và những trăn trở của địa phương trong việc chưa xây dựng mới được trụ sở làm việc, chưa bố trí được tạp vụ cơ quan vì địa phương không có ngân sách. Trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục đề xuất UBND huyện, xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng mới Bộ phận một cửa và Bố trí địa điểm hợp lý xây dựng khu nhà vệ sinh cơ quan, để không ảnh hưởng đến mỹ quan, quy hoạch tổng thể khuôn viên công trình trụ sở mới của UBND xã.
Kết thúc Hội nghị, Đại diện lãnh đạo UBND, Công đoàn và toàn thể Đoàn viên công đoàn ký cam kết những nội dung đã thảo luận, thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị, Quy chế phối hợp và bản đăng ký giao ước thi đua năm 2020.

Tác giả bài viết: Trần Văn Duy

Các tin khác
Hình ảnh