Chi tiết tin - Xã A Dơi - Hướng Hóa

LICH HĐND&UBND 26/7/2021 ĐEN 30/7/2021

20:8, Thứ Bảy, 9-7-2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  26/7/2021 đến 30/7/2021
-------

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
26/7
 
Sáng 08h00’ Dự lễ phát động trực tuyến về tuần lễ cao điểm phòng chống covid-19 Đ/c Xa Cách;   Hội trường UBND huyện  
Họp BCĐ phòng chống covid-19 xã Đ/c Thăng Thành viên Hội trường UBND xã  
Xây dựng kế hoạch Tuần lễ cao điểm và thành lập đoàn kiểm tra Đ/c Thăng Đ/c Hiếu; Thành viên BCĐ Phòng làm việc  
Chiều Hội ý BTV Đảng ủy xã Đ.c Ngoai Đ/c Xa Cách; Huấn; Thăng; Hòa, Hêng và Dũng Phòng Đảng ủy  
Lao động vệ sinh nhà Bia tưởng niệm   Toàn thể đoàn viên công đoàn xã Nhà bia tưởng niệm  
Thứ 3
27/7
 
 
Sáng Viếng, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Đ/c Ngoai; Huấn Đại diện lãnh đạo HĐND;UBND; UBMT&các đoàn thể Nhà Bia tưởng niệm xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
28/7
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn      
 
Thứ 5
29/7
 
Sáng Kiểm tra công tác lập danh sách tiêm vaccin đợt 02 Đ/c Thăng BCĐ xã Trạm y tế xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
30/7
 
Sáng 08h00’ Tập huấn nghiệp vụ KSTTHC   Đ/c Duy Hội trường UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Lên lịch công tác tuần tới   Đ/c Duy    
14h00’ Tập huấn về quy trình chứng thực bản sao điện tử trên DVCQG Đ/c Hòa Đ/c Tháo; Hiếu Hội trường UBND huyện  

 

 

A Dơi, ngày  26  tháng  7   năm 2021
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy

Hình ảnh