Chi tiết tin - Xã A Dơi - Hướng Hóa

TIẾP TỤC HỖ TRỢ TIỀN COVID-19 CHO NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN

20:16, Thứ Bảy, 9-7-2022

Trong 02 ngày(26-27/8/2020) UBND xã trực tiếp chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong thời gian dịch bệnh covid-19(đợt 3).

UBND xã đang tiến hành cấp phát tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh coovid-19

Căn cứ Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND huyện Hướng Hóa về việc bổ sung kinh phí cho UBND các xã, thị trấn thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19(đợt 3); Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 24/8/2020 của UBND xã A Dơi về việc chi trả tiền chính sách hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo; bảo trợ xã hội và người có công bị ảnh hưởng  do đại dịch covid-19(đợt 3) trên địa bàn xã A Dơi. Theo đó, trong 02 ngày 26-27/8/2020 UBND xã sẽ trực tiếp chi trả cho bà con nhân dân thuộc 06 thôn trên địa bàn(có lịch kèm theo). Số tiền chi trả trong đợt này là 145.500.000đ(Một trăm bốn mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng) cho 276 đối tượng. 
Trước tình hình diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, việc hỗ trợ tiền chính sách cho người dân gian đoạn này là hết sức kịp thời, động viên nhân dân khắc phục khó khăn vươn lên phát triển sản xuất nhằm giảm thiểu nguy cơ tái nghèo trên địa bàn xã trong năm 2020.

Tác giả bài viết: Trần Văn Duy

Các tin khác
Hình ảnh