Chi tiết tin - Xã A Dơi - Hướng Hóa

GM TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN, NK 2019-2021

20:29, Thứ Bảy, 9-7-2022

Tải về

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ

TT Họ và tên Chức vụ Nơi ở Ghi chú
I Đảng ủy xã      
1 Hồ Văn Ngoai BT. Đảng ủy, CT. HĐND xã Đảng ủy xã  
2 Đoàn Hoàng Nam BT. Đảng ủy xã Đảng ủy xã  
II. UBBC xã      
3 Hồ Xa Cách Phó BT Đảng ủy - CT. UBND UBND xã  
4 Hoàng Khánh Hòa PCT. UBND xã UBND xã  
5 Hồ Văn Thăng PCT. UBND xã UBND xã  
6 Hồ Thị Hêng PCT. HĐND xã UBND xã  
7 Nguyễn Văn Dũng CT. UBMTTQVN xã UBND xã  
8 Lê Hữu Thành CT. HCCB xã UBND xã  
9 Trần Văn Duy Văn phòng UBND xã UBND xã  
10 Hồ Văn Bình CHTQS xã UBND xã  
11 Hồ Ba Nưa Phó Trưởng công an xã UBND xã  
12 Hồ Văn Tháo Công chức TP-HT xã UBND xã  
13 Hồ Đăng Hiếu Công chức VP-TK xã UBND xã  
14 Nguyễn Hồng Thái Công chức VHTT xã UBND xã  
15 Nguyễn Thị Hà Công chức Kế toán xã UBND xã  
III. CBCC, CBKCT cấp xã có liên quan      
IV. Ở thôn      
1 Hồ Văn Cảng Bí thư chi bộ Thôn Prin Thành  
2 Hồ Thị Moam Bí thư chi bộ Thôn Proi Xy  
3 Nguyễn Thanh Phiến Nguyên trưởng thôn Phong Hải Thôn Đồng Tâm  
4 Hồ A Dỗ Nguyên trưởng thôn Prăng Xy Thôn Proi Xy  
5 Võ Hồng Phong Nguyên trưởng thôn Pa Roi Thôn Proi Xy  
6 Lê Văn Hùng Nguyên trưởng thôn Hợp Thành Thôn Prin Thành  
7 Hồ Ngương Nguyên trưởng thôn Prin C Thôn Prin Thành  
8 Ngô Văn Tuân Nguyên trưởng thôn Tân Hải Thôn Đồng Tâm  
9 Hồ Đăng Nghĩa Trưởng thôn Đồng Tâm lâm thời Thôn Đồng Tâm  
10 Hồ Văn Trinh Trưởng thôn Proi Xy lâm thời Thôn Proi Xy  
11 Hồ Văn Chín Trưởng thôn Prin Thành Thôn Prin Thành  
12 Lý Văn Địa Trưởng thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Tâm  
13 Hồ Ba Nưa Trưởng thôn Proi Xy Thôn Proi Xy  
14 Hồ Văn Blanh Trưởng thôn A Dơi Cô Thôn A Dơi Cô  
15 Hồ Văn Đanh Trưởng thôn A Dơi Đớ Thôn A Dơi Đớ  
16 Hồ Ta Xăng Trưởng thôn Xa Doan Thôn Xa Doan  
17 Lê Thị Hà Trưởng BMTKDC Thôn Đồng Tâm  
18 Ăm Ngay Trưởng BMTKDC Thôn Proi Xy  
19 Hồ Phúc Yên Trưởng BMTKDC Thôn Prin Thành

Các tin khác
Hình ảnh