Chi tiết tin - Xã A Dơi - Hướng Hóa

LICH HĐND&UBND 13/9/2020 ĐEN 17/9/2021

20:7, Thứ Bảy, 9-7-2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  13/9/2021 đến 17/9/2021
-------
 

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
13/9
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Kiểm tra tình hình thiệt hại sau lụt bão số 05 Đ/c Hòa BCH PCLB xã Các thôn trên địa bàn  
Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo CCHC Qúy 3/2021 Đ/c Xa Cách Đ/c Duy Phòng làm việc  
Chiều Bàn giao nhà Mái ấm biên cương Đ/c Xa Cách Các ban ngành liên quan Thôn Xa Doan  
Phối hợp cài đặt phần mềm họp trực tuyến của VNPT Đ/c Thăng Đ/c Duy; Thái Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
14/9
 
 
Sáng Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác CCHC và văn thư lưu trữ Đ/c Xa Cách 02 PCT . UBND xã và các công chức có liên quan Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Họp Ban thường vụ Đảng ủy Đ/c Xa Cách   Phòng Đảng ủy  
Thứ 4
15/9
 
Sáng Rà soát phương án Phòng chống thiên tai Đ/c Hòa Thành viên BCH PCTT xã Thực tế trên địa bàn  
Chỉ đạo công tác hoàn thiện báo cáo KSTTHC quý 3/2021 Đ/c Xa Cách Đ/c Duy Phòng làm việc  
Chiều Họp giải quyết đất ở cho Bà Pỉ Tư Đ/c Thăng    
 
Thứ 5
16/9
 
Sáng Họp BCH Phòng chống dịch covid-19 Đ/c Xa Cách; Thăng Các thành viên Phòng làm việc  
Chiều Dự hội nghị CBVC trường Mầm non A Dơi Đ/c Thăng Theo GM Trường MN A Dơi  
Thứ 6
17/9
 
Sáng 08h00’ dự hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Xa Cách Các ban ngành, đoàn thể xã. Hội trường UBND xã  
  Dự hội nghị CBVC trường TH&THCS A Dơi Đ/c Thăng Theo GM Trường TH&THCS  A Dơi  
Chiều Lên lịch công tác tuần tới CT, các PCT Đ/c Duy Phòng làm việc  

 

 

A Dơi, ngày  13  tháng  9   năm 2021
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Các tin khác
Hình ảnh