Chi tiết tin - Xã A Dơi - Hướng Hóa

A Dơi tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính, tạm dừng tiếp công dân để phòng chống dịch Covid-19

20:21, Thứ Bảy, 9-7-2022

Ngày 01/4/2020, UBND xã A Dơi đã ban hành Công văn số 17/UBND-VP về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ
tục hành chính, tiếp công dân trên địa bàn;

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị; và Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND huyện Hướng Hóa về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19;
Thực hiện Công văn số 1413/UBND-KSTTHC ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp TTHC, Tiếp công dân; chỉ tiếp nhận trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Thực hiện Công văn số 344/UBND-VP ngày 01/4/2020 của UBND huyện Hướng Hóa về việc tạm dừng Tiếp công dân; tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính để tập trung phòng chống dịch Covid-19. 
UBND xã thông tin đến các ban ngành, đoàn thể xã; các cơ quan, đơn vị; tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn xã được biết, nội dung cụ thể như sau:
1. Tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn toàn xã. Chỉ tiếp nhận đơn thư trực tuyến, qua địa chỉ hộp thư công vụ; Gmai; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
2. Tạm dừng tiếp nhận tất cả các thủ tục hành chính(TTHC) nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Một cửa tại UBND xã A Dơi. Chỉ tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh Quảng Trị hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích(BCCI). Tất cả kết quả giải quyết TTHC đều được trả qua dịch vụ BCCI. Các trường hợp đặc biệt, khẩn cấp, CT. UBND xã xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
3. Tạm dừng tiêp nhận hồ sơ đối với TTHC về cấp đổi giấy chứng minh nhân dân do thủ tục này phải thực hiện lấy dấu vân tay trực tiếp. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan công an xem xét, quyêt định.
Thời gian thực hiện những nhiệm vụ trên bắt đầu từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Các tin khác
Hình ảnh