Chi tiết tin - Xã A Dơi - Hướng Hóa

Lễ chào cờ đầu tháng 6/2024

9:41, Thứ Hai, 3-6-2024

Đồng chí Hồ Văn Ngoài Bí thư Đảng ủy xã phát biểu trong lễ chào cờ

Hôm nay lúc 07 giờ 00 ngày 03/6/2024 Đảng ủy xã tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 6/2024 tham dự có dầy đủ các đ/c CBCC và các Ban ngành đoàn thể 

 

Các tin khác
Hình ảnh