Chi tiết tin - Xã A Dơi - Hướng Hóa

Xã A Dơi cấp phát gạo cứu trợ của Chính phủ cho Nhân dân

20:17, Thứ Bảy, 9-7-2022

Hôm nay, 09/6/2020, UBND xã A Dơi đã tổ chức cấp phát gạo cứu trợ của Chính phủ đến với từng hộ dân. Trên địa bàn xã, có tới hơn 297 hộ dân/1512 khẩu được hưởng lợi, trung bình hỗ trợ 15kg/khẩu.

Thực hiện Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 23/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2020. Theo Quyết định phân bổ, xã A Dơi được nhận có 22,68 tấn. UBND xã đã tiến hành cấp phát ngay trong buổi sáng ngày(9/6) hôm nay. Hầu hết người dân đều rất vui mừng và phấn khởi khi được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ trong thời gian đói giáp hạt và sau dịch bệnh covid-19 kinh tế có phần ảnh hưởng, khó khăn. Việc cấp gạo dịp này cùng với tiền hỗ trợ, nhiều hộ dân đã có vốn để làm ăn, phát triển kinh tế mà không phải lo việc chạy cơm từng bữa trong thời gian giáp hạt ban đầu.

Việc cấp phát được UBND xã triển khai đúng kế hoạch, đúng đối tượng, đúng số lượng và chỉ tiêu phân bổ. Không chia bình quân làm ảnh hưởng đến quyền lợi của hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã. UBND xã cũng đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời giám sát việc cấp phát đến từng thôn bản./. 

 

Tác giả bài viết: Trần Văn Duy

Các tin khác
Hình ảnh