Chi tiết tin - Xã A Dơi - Hướng Hóa

A Dơi thực hiện Chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh covid - 19

20:20, Thứ Bảy, 9-7-2022

Hôm nay, ngày 01/6 UBND xã A Dơi tổ chức chi trả chế độ hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Đợt này, chủ yếu tập trung chi trả cho các nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ và người có công với cách mạng đang hưởng phụ cấp hàng tháng.

Ban chỉ đạo rà soát và chi trả chế độ xã A Dơi đang cấp phát tiền hỗ trợ cho người dân

Ngày 9-4, Thủ tướng Chính phủ ký nghị quyết về các biện pháp và gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Gói hỗ trợ với hơn 62.000 tỉ đồng, khoảng 20 triệu đối tượng thuộc bảy nhóm đối tượng thụ hưởng bao gồm:

- Người có công với cách mạng đang hưởng chính sách ưu đãi hằng tháng.

- Đối tượng bảo trợ xã hội.

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Người lao động theo chế độ hợp đồng phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương.

- Người lao động bị chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động tự do, không có giao kết hợp đồng.

- Người sử dụng lao động khó khăn về tài chính được vay 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương cho người lao động.

- Hộ kinh doanh cá thể thu nhập dưới 100 triệu đồng bị ngừng kinh doanh theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND huyện Hướng Hóa về việc bổ sung kinh phí cho UBND các xã, thị trấn thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19(Đợt 1). Theo đó, trên địa bàn xã A Dơi chủ yếu là các nhóm đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng đang hưởng chính sách ưu đãi hàng tháng sẽ được chi trả trong đợt này(đợt 1) với số tiền là 1,912,500,000đ(Ngân sách tỉnh 1.586.200.000đ; huyện 280.300.000đ; xã 46.000.000đ). Tổng kinh phí bổ sung từ ngân sách tỉnh, huyện là 1.866.500.000đ. Hoàn thành chi trả trước ngày 01/6/2020.

Dự kiến đợt 2, sẽ chi trả cho các đối tượng còn lại, chủ yếu là hộ kinh doanh cá thể thu nhập dưới 100 triệu đồng bị ngừng kinh doanh theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện xã đang tổng hợp danh sách trình UBND huyện. Sau khi có Quyết định chi trả, UBND xã sẽ có thông báo cho các đối tượng hưởng lợi biết./.

Tác giả bài viết: Trần Văn Duy

Các tin khác
Hình ảnh