Chi tiết tin - Xã A Dơi - Hướng Hóa

LICH LAM VIEC CUA UBND NGAY 25/10 ĐEN 29/10/2021

20:6, Thứ Bảy, 9-7-2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  25/10/2021 đến 29/10/2021
-------

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
25/10
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng Đ/c Xa Cách; Thăng   Chi bộ cơ sở    
Rà soát hồ sơ đất đai(Cả ngày) Đ/c Hòa Đ/c La Hai Phòng làm việc    
Chiều Làm việc chuyên môn        
Họp thống nhất đề xuất xây dựng các chương trình MTQG 2021-2025 Đ/c Xa Cách; Thăng; Hoà VP; Kế toán; VHXH xã Phòng làm việc  
Chuẩn bị nội dung báo cáo công tác xây dựng cơ bản phục vụ đoàn kiểm tra Đ/c Xa Cách; Hòa Đ/c Phước; La Hai Phòng làm việc  
Thứ 3
26/10
 
 
Sáng Làm việc với đoàn kiểm tra LĐLĐ huyện Đ/c Xa Cách; Hòa BCH CĐCS xã; Trường Hội trường UBND xã  
Làm việc với Trạm y tế xã về công tác tiêm vaccin covid-19 Đ/c Thăng Thành viên BCĐ; Trạm y tế xã Trạm y tế xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
27/10
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Họp ban chỉ đạo điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 Đ/c Xa Cách; Hòa; Thăng Các thành viên BCĐ xã Hội trường UBND xã Đ/c Thái chuẩn bị báo cáo phục vụ đoàn
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
28/10
 
Sáng Làm việc với Phòng LĐTBXH huyện về rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2021 và gđ 2022-2025 Đ/c Xa Cách; Thăng Các thành viên BCĐ Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
29/10
 
Sáng Rà soát tín ngưỡng tôn giáo năm 2021 trên địa bàn xã(Cả ngày) Đ/c Thăng Các thành viên đoàn Các thôn trên địa bàn  
  Dự hội thảo giới thiệu dự án và kế hoạch hoạt động của chương trình Plan tài trợ Đ/c Xa Cách Đ/c Duy, phụ trách dự án Phòng NN&PTNT huyện  
Chiều Lên lịch công tác tuần tới CT, các PCT Đ/c Duy Phòng làm việc  
CN 31/10 Cả ngày 08h30' Tập huấn phương pháp tiếp cận ABCD - Dự án Plan, do Phòng NN&PTNT huyện triển khai Đ/c Xa Cách Các thành viên theo GM Hội trường UBND xã      

 

 

A Dơi, ngày  25  tháng  10   năm 2021
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy

Các tin khác
Hình ảnh