Giới thiệu về xã A DƠI - Xã A Dơi - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Giới thiệu về xã A Dơi

A Dơi là địa bàn nằm ở vùng sâu, vùng xa, thuộc khu vực phía Nam huyện Hướng Hóa, cách trung tâm huyện lỵ thị trấn Khe Sanh 40 km, giao thông đi lại không mấy thuận lợi, nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, đời sống kinh tế của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí thấp.
Có 02 cột mốc chính(608; 609) và 04 cột mốc phụ giáp với xã A Cha, huyện Tù Muồi, tỉnh Salavan, Lào.
Số hộ: Tổng số hộ toàn xã là 632 hộ, trong đó hộ người Kinh 191 hộ, hộ người Vân Kiều 377 hộ, hộ người Pa Cô 64 hộ.
Nhân khẩu: Tổng dân số toàn xã tính đến nay là 3111 người, trong đó nữ 1522 người, nam 1589 người; dân tộc Kinh 939 người, dân tộc Vân kiều 1858 người, dân tộc Pa Cô 314 người.
Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn Xã có 2938.35 ha. Trong đó, nhóm đất nông nghiệp là 2659.80ha; Nhóm đất phi nông nghiệp 131.17ha; Nhóm đất chưa sử dụng 147.38ha.
1.1. Vị trí địa lý: A Dơi có vị trí địa lý nằm khoảng từ 16027’ đến 16031’ vĩ độ Bắc và 106042’ đến 106047’ kinh độ Đông. Phía Bắc giáp xã Hướng Lộc; Phía Tây giáp xã A Túc; Phía Đông giáp xã Ba Tầng; phía Nam giáp xã Xy và CHDCND Lào.
1.2. Địa hình: A Dơi là một xã miền núi với địa hình phức tạp, cao về phía Bắc và thấp dần về phía Nam, địa hình phía Nam tương đối bằng phẳng thuận lợi cho phát triển cây cao su tiểu điền và sắn nguyên liệu.
1.3. Khí hậu: Xã A Dơi nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới – gió mùa, quanh năm nóng ẩm, là vùng chịu ảnh hưởng rõ nét của chế độ khí hậu nhiệt đới, với nền nhiệt cao hầu như quanh năm, nhiệt độ trung bình năm là 25,30C; hai mùa mưa nắng rõ rệt, lượng mưa bình quân trong năm thấp, trung bình 2.100mm/năm.

 Nguồn tin: Trần Văn Duy - VP. UBND xã A Dơi

]]>

Hình ảnh