Thông tin chỉ đạo điều hành - Xã A Dơi - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Thông tin chỉ đạo điều hành

Tình hình thiệt hại do mưa lũ tại xã A Dơi

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã A Dơi, trong 07 ngày vừa qua, từ ngày 07/10 đến ngày 13/10/2020 do ảnh hưởng của áp tháp nhiệt đới và mưa lớn kéo dài đã làm thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và tài sản khác trên địa bàn xã A Dơi khá nghiêm trọng, ảnh hưởng trực...

UBND xã A Dơi Thông báo từ 01/4/2020, tiến hành cách ly toàn xã hội trong 15 ngày

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hình ảnh