Thông tin tuyên truyền - Xã A Dơi - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Thông tin tuyên truyền

Đại diện các ban ngành đoàn thể đến thăm và động viên lực lượng Dân quân cơ động xã huấn luyện 2024

Đồng chí Lê Hữu Thành Chủ tịch Hội CCB xã đại diện các ban ngành đoàn thể phát biểu đồng viên các chiến sĩ dân quân cơ đồng xã và ban chỉ huy quân sự xã trong đợt huấn luyện nay

Vài nét về các ngành có chung ngày truyền thống 28/8

Ngày 28/8 cách nay 75 năm đã đi vào mốc son lịch sử của dân tộc ta. Đó là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới và công bố danh sách nội các...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch

Ngày 30/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng...

Hình ảnh